struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

neusporedivi elementi

dva elementa uređenoga skupa koji nisu usporedivi

matematika

neutralni element skupa

element $e$ skupa $A$ koji u odnosu na zadanu binarnu operaciju $\cdot:A\times A\to A$ zadovoljava identitete $e\cdot x = x\cdot e = e$ za sve $x$ u $A$

matematika

Newton-Leibnizova formula

formula kojom se izražava tvrdnja da je integral funkcije na zatvorenome intervalu jednak razlici vrijednosti njezine primitivne funkcije u krajnjim točkama intervala

matematika

nezavisna varijabla

varijabla $x$ u formuli $y=f(x)$ u kojoj je $f$ određena funkcija i $y$ varijabla

matematika

nigdje gust skup

podskup topološkoga prostora kojemu je nutrina zatvarača prazni skup

matematika

nivo-krivulja

skup svih točaka u kojima realna funkcija dviju realnih varijabla ima zadanu vrijednost

matematika

niz

funkcija iz skupa prirodnih brojeva u neki skup

matematika

niz brojeva

niz čiji je svaki član broj

matematika

niz djelomičnih zbrojeva

niz pridružen redu tako da mu je prvi član jednak prvomu članu reda, drugi član zbroju prvih dvaju članova reda, treći član zbroju prvih triju članova reda i tako do kraja za sve članove reda

matematika

norma

funkcija $\|\cdot \|$ iz kompleksnoga ili realnoga vektorskog prostora u skup nenegativnih realnih brojeva za koju vrijedi $\|\lambda v\| = |\lambda| \| v\|$ i $\|v+w\|\leq \|v\|+\|w\|$ za sve skalare $\lambda$ i sve vektore $v,w$ i za koju je $\|v\| =0$ onda i samo onda ako je $v=0$

matematika