struna tražilica

image shadow

uzdužni metacentar

točka na sjecištu dvaju susjednih smjerova uzgona pri nagibanju broda oko poprečne osi ako je kut između njih beskonačno mali

brodogradnja

uzdužni vjetar

vjetar koji puše između 10° lijevo i 10° desno od uzdužne osi broda

geofizika

uzdužnica

presjek brodske forme ravninom usporednom s uzdužnom simetričnom ravninom

brodogradnja

uzdužno naprezanje

naprezanje brodske konstrukcije u uzdužnome smjeru

brodogradnja

uzdužnopoprečno naprezanje

naprezanje brodske konstrukcije istodobno u uzdužnome i poprečnome smjeru

brodogradnja

uzdužnjak

ukrepni element uzdužno postavljen na limove

brodogradnja

uzgon broda

rezultantna sila pritisaka koji djeluju na osnovicu i nastoje uronjeni plovni objekt uzdignuti iz vode

brodogradnja

uzgonska komora

zračna komora od pneumatskih vreća smještenih u bokovima trupa jedrilice zbog kojih jedrilica pluta pri prevrtanju ili potapanju

brodogradnja

uzrok nezgode

ponašanje ili okolnost koji dovode do opasnosti ili izvanrednoga događaja na moru

tehnologija prometa i transport

uzvojno koljeno

koljeno za ukrućenje uzvoja

brodogradnja