struna tražilica

image shadow

početna metacentarska visina

udaljenost između početnoga poprečnog metacentra i sustavnoga težišta broda

brodogradnja

početna poprečna stabilnost

poprečna stabilnost broda pri početnim kutovima nagiba pri kojima ne dolazi do promjene položaja točke metacentra ili je promjena zanemariva

brodogradnja

početni događaj

događaj koji može prouzročiti izvanredni događaj ili pomorsku nezgodu

tehnologija prometa i transport

početni poprečni metacentar

točka poprečnoga metacentra pri početnim kutovima nagiba koja se nalazi na simetrali broda ili neposredno uz nju

brodogradnja

početno izvješće

izvješće koje plovni objekt predaje službi VTS pri uplovljavanju u područje njezine nadležnosti

tehnologija prometa i transport

podigač deblenjaka spinakera

uže za podizanje deblenjaka spinakera

brodogradnja

podigač jedra

konop ili čelično uže za podizanje i namještanje jedara

tehnologija prometa i transport

podigač lanca

vratilo ili bubanj na sidrenome vitlu s nazupčenim udubljenjima za hvatanje karika lanca

brodogradnja

podmornica

plovni objekt za kretanje u potpuno zaronjenome stanju

brodogradnja

podmornica tanker

podmornica za podmorski prijevoz tekućih tereta u razlivenome stanju

brodogradnja