struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

Europska središnja banka

središnja banka za jedinstvenu valutu EU-a euro, čija je glavna zadaća očuvanje kupovne moći i stabilnosti cijena na europodručju

pravo

europska strategija e-pravosuđa

strateški okvir koji korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija u upravljanju pravosudnim sustavima želi unaprijediti učinkovitost pravosudnoga sustava, suradnju pravosudnih tijela i dostupnost pravosuđa građanima na nacionalnoj i na razini Unije

pravo

europska strategija zapošljavanja

okvir za koordiniranje politike zapošljavanja u EU-u koji se zasniva na četirima stupovima zapošljivosti, poduzetništvu, prilagodljivosti i jednakim mogućnostima

pravo

europska susjedska politika

instrument vanjske politike EU-a namijenjen pomoći susjednim zemljama u provođenju reforma s ciljem jačanja stabilnosti, sigurnosti i sprečavanja novih podjela između Unije i njezinih susjeda

pravo

Europska škola za javnu upravu

tijelo EU-a sa zadaćom pružanja obuke osoblju EU-a na specifičnim područjima s ciljem bolje učinkovitosti i kvalitete te uspješnije suradnje među europskim institucijama

pravo

Europska unija

gospodarska i politička unija uspostavljena 1993. stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji, koja se temeljila na Europskim zajednicama u nadnacionalnome sustavu prvoga stupa i na međuvladinoj suradnji u područjima drugoga i trećega stupa, a koja je temeljito restrukturirana i izmijenjena Ugovorom iz Lisabona kojim je zamijenila i naslijedila Europsku zajednicu i stekla pravnu osobnost

pravo

europska valutna jedinica

nekadašnja obračunska novčana jedinica EZ-a prihvaćena 1979. kao standardna jedinica za vrijednost roba, usluga i imovine koja je izračunavana temeljem košarice novčanih jedinica država članica, a prestala je postojati uvođenjem eura 1. siječnja 1999.

pravo

europska zadruga

nadnacionalni oblik trgovačkoga društva uređen zakonodavstvom EU-a koje mogu osnovati fizičke ili pravne osobe iz različitih država članica

pravo

Europska zajednica

zajednica osnovana Ugovorom o Europskoj uniji iz 1992. koja je zamijenila Europsku ekonomsku zajednicu, sa zadaćom da uspostavom zajedničkoga tržišta te ekonomske i monetarne unije kao i provedbom zajedničkih politika ili aktivnosti osigura skladan i uravnotežen razvoj gospodarskih djelatnosti, održiv i neinflatorni rast, zaštitu okoliša, visok stupanj konvergencije gospodarskih rezultata, visoku razinu zaposlenosti i socijalne zaštite, povišenje životnoga standarda i kvalitete života te ekonomsku i socijalnu koheziju i solidarnost među državama

pravo

Europska zajednica za atomsku energiju

Zajednica osnovana 1957. ugovorom potpisanim u Rimu radi koordiniranja istraživačkih programa za miroljubivo korištenje atomske energije te objedinjavanja znanja, infrastrukture i sredstava za sigurnost opskrbe atomskom energijom i centraliziranoga sustava praćenja

pravo