struna tražilica

image shadow

međudjelovanje lijekova

mijenjanje djelovanja jednoga lijeka drugim lijekom

temeljne medicinske znanosti

međukorijenska pregrada

koštana pregrada među zubnim korijenima

temeljne medicinske znanosti

međuokluzijski

koji se nalazi među nasuprotnim žvačnim zubnim plohama

dentalna medicina

međutrbušna tetiva

tetiva koja dijeli mišićni trbuh na dva trbuha

temeljne medicinske znanosti

međuzubna četkica

četkica prilagođena čišćenju međuzubnih prostora

dentalna medicina

međuzubna gingiva

dio slobodne gingive koji ispunjuje prostor između dvaju susjednih zuba

temeljne medicinske znanosti

međuzubna prečka

konstrukcija koja spaja dvije udaljene krunice i premošćuje slobodan prostor između dva zuba

dentalna medicina

međuzubna pregrada

dio zubnoga ležišta među dvama susjednim zubima istoga niza koji se sastoji od rešetaste pločice i potpornoga spužvastog koštanog tkiva

temeljne medicinske znanosti

međuzubni

koji je smješten između zuba

dentalna medicina

međuzubni klin

klin koji se stavlja između aproksimalnih zubnih ploha radi učvršćivanja matrice pri izradbi zubnoga ispuna

dentalna medicina