struna tražilica

image shadow

enukleacija

kirurški postupak kojim se cista zajedno sa sadržajem potpuno uklanja, a sluznica se šije preko koštane šupljine

dentalna medicina

enzim

proteini koji kataliziraju reakcije drugih tvari dolazeći u doticaj s molekulom supstrata tako da se aktivni dio enzimske molekule veže sa supstratom poput ključa i ključanice

temeljne medicinske znanosti

enzimski inhibitori

molekule koje se vežu za enzime i usporavaju njihovu aktivnost, a mogu se naći kao aditiv u zubnim pastama

temeljne medicinske znanosti

eozinofil

leukocit s eozinofilnim granulama u citoplazmi

temeljne medicinske znanosti

epidermni

koji pripada kožnomu epitelu ili se na njega odnosi

temeljne medicinske znanosti

epidermoidna cista

cista koja nastaje od epitelnih ostataka iz embrijskoga razdoblja i može se pojaviti u podjezičnome ili podčeljusnome prostoru, a građena je od višeslojnoga pločastog epitela bez adneksa kože

dentalna medicina

epiglotisna udubina

udubina u usnome dijelu ždrijela koja se nalazi između korijena jezika i grkljanskog poklopca, a omeđuju je središnji i bočni jezično-epiglotisni nabor

temeljne medicinske znanosti

epilepsija

skupina bolesti s osnovnim simptomom pojave ponovljenih prolaznih poremećaja funkcije velikoga mozga, što se može očitovati u osjetnoj, motornoj, doživljajnoj ili autonomno-vegetativnoj sferi

temeljne medicinske znanosti

epimizij

ovojnica građena od gustoga vezivnog tkiva koja obavija pojedinačne skeletne mišiće

temeljne medicinske znanosti

epitel

gornji sloj kože i sluznica koji pokriva tjelesne površine

temeljne medicinske znanosti