struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

porna voda

voda u porama betona

građevinarstvo

posjajivanje tečenjem

dobivanje sjajne prevlake taljenjem mat prevlake i njezinim ponovnim otvrdnjivanjem

strojarstvo

posmeđivanje

kemijska površinska obradba predmeta od lijevanoga željeza ili ugljikova čelika vrelom lužnatom otopinom

strojarstvo

posrebrivanje

kemijsko ili elektrokemijsko prevlačenje bakra ili mjedi slojem srebra

strojarstvo

postojanost boje

svojstvo premaza da zadrži prvobitnu boju i odupre se blijeđenju

kemijsko inženjerstvo

postojanost tijekom skladištenja

svojstvo premaznoga materijala uskladištenoga u skladu s uputama proizvođača da ostane postojan tijekom određenoga vremena

kemijsko inženjerstvo

potencijal konstrukcija – elektrolit

razlika potencijala između konstrukcije i referencijske elektrode u elektrolitu postavljene neposredno uz konstrukciju

kemijsko inženjerstvo

potencijal otvorenoga kruga

elektrodni potencijal koji se mjeri u odsutnosti protoka električne struje

kemijsko inženjerstvo

potencijal polučlanka

potencijal armature ugrađene u beton u odnosu na referencijsku elektrodu

građevinarstvo

potencijal začetka jamičaste korozije

najniži elektrodni potencijal pri kojemu nastaje jamičasta korozija u određenome korozijskom okolišu na postojanoj temperaturi

kemijsko inženjerstvo