struna tražilica

image shadow

utočnjavanje atomskih koordinata

utočnjavanje postupnim mijenjanjem koordinata atoma u jediničnoj ćeliji modela kristalne strukture

fizika

utočnjavanje po Rietveldu

metoda analize difrakcijske slike polikristala u kojoj se model kristalne strukture utočnjava prilagodbom difrakcijske slike izračunate na osnovi modela kristalne strukture stvarne difrakcijske slike polikristala pri čemu se mogu odrediti i mikrostrukturne osobine polikristala

fizika

utočnjavanje postupkom najmanjih kvadrata

matematički postupak traženja funkcije kojom bi se prikazala ovisnost dane fizičke veličine o neovisnoj varijabli na osnovi niza izmjerenih vrijednosti fizičke veličine

fizika

uvijena dimenzija

prostorna dimenzija koja se ne može izravno opaziti

fizika

uvjetno nepromjenljiva strukturna veličina

linearna kombinacija faza strukturnih faktora koja ne ovisi o pomaku ishodišta uz uvjet da je položaj ishodišta ograničen na točke u jediničnoj ćeliji koje imaju istu točkastu simetriju, od važnosti u kristalnoj strukturnoj analizi izravnim postupcima određivanja faza strukturnih faktora

fizika

uzajamna indukcija

elektromagnetska pojava pri kojoj promjena magnetskoga toka unutar jedne zavojnice kojom teče struja prouzročuje nastanak induciranoga naboja u drugoj zavojnici

fizika

uzemljenje

vodič velikih dimenzija koji je spojen s nekim dijelom električnoga uređaja i smatra se nultočkom električnoga potencijala

fizika

uzgon

sila u fluidu koja tijelo uronjeno u fluid potiskuje prema gore, a nastaje zbog razlike hidrostatskih tlakova na različitim dubinama

fizika

uzorak popušten termičkim postupkom

uzorak koji je podvrgnut odgovarajućemu termičkom postupku radi dobivanja povoljnijih fizičkih svojstava

fizika

uzorkovanje

odabir uzorka iz skupa podjednakih uzoraka koji najbolje predstavlja cijeli njihov skup

fizika