struna tražilica

image shadow

Planckova konstanta

temeljna prirodna konstanta kvantne fizike, omjer energije kvanta elektromagnetskoga zračenja i frekvencije toga zračenja

fizika

Planckova masa

masa približno jednaka masi crne rupe čiji je Schwarzschildov polumjer jednak njezinoj Comptonovoj valnoj duljini

fizika

Planckovo vrijeme

vrijeme potrebno fotonu koji se giba brzinom svjetlosti da prijeđe Planckovu duljinu

fizika

planet

nebesko tijelo koje se giba po orbiti oko zvijezde ili ostatka zvijezde dovoljno masivno da poprimi kuglasti oblik zbog vlastite gravitacije, ali nije dovoljno masivno da postane zvijezda i koje je očistilo okolinu svoje orbite od manjih tijela

fizika

planetoid

malo tijelo Sunčeva sustava koje se giba po orbiti oko Sunca i koje nije dovoljno masivno da poprimi kuglasti oblik zbog vlastite gravitacije

fizika

planparalelna ploča

optičko sredstvo omeđeno dvjema usporednim ravninama

fizika

plastična deformacija

deformacija čvrstoga tijela koja ostaje prestankom naprezanja

fizika

plazma

agregacijsko stanje tvari u kojemu su gotovo svi atomi ionizirani pa se tvar pojavljuje u obliku mješavine elektrona i pozitivno nabijenih jezgara

fizika

plazmon

kvant kolektivnoga pobuđenja plazme ili kvant pobuđenja kolektivnoga titranja elektrona u metalu

fizika

plima

dizanje morske površine pri morskoj mijeni

fizika