struna tražilica

image shadow

difrakcija pri nestandardnim uvjetima

rendgenska difrakcija pri uvjetima različitim od standardnih uvjeta

fizika

difrakcija pri velikome kutu

rendgenska difrakcija u kojoj se detektiraju difrakcijski maksimumi pri kutovima većim od desetak stupnjeva

fizika

difrakcija svjetlosti

valna pojava pri kojoj se svjetlosni val ogiba iza ruba zapreke i ulazi u područje geometrijske sjene

fizika

difrakcija u propusnome smjeru

difrakcijska metoda kojom se detektiraju difrakcijski maksimumi pri manjim Braggovim kutovima

fizika

difrakcijska kamera

uređaj za snimanje rendgenskih ili elektronskih difrakcijskih slika

fizika

difrakcijska pjega

difrakcijski maksimum maloga kristala detektiran u obliku pjege na filmu

fizika

difrakcijska rešetka

optička naprava sastavljena od niza usporednih pukotina ili propusnih ureza na neprozirnoj ploči kroz koje se upadni snop svjetlosti otklanja od početnoga smjera te se konstruktivnom interferencijom pojačava u smjerovima strogo određenima razmakom susjednih pukotina i valnom duljinom svjetlosti

fizika

difrakcijska slika

slika nastala difrakcijom snopa rendgenskih zraka, elektrona ili neutrona pri prolasku kroz kristal ili polikristal

fizika

difrakcijska slika oscilirajućega kristala

difrakcijska slika dobivena metodom oscilirajućega kristala na kojoj su difrakcijski maksimumi oblika malih pjega raspoređeni uzduž nekoliko usporednih crta, slojnih linija

fizika

difrakcijska slika precesije kristala

difrakcijska slika dobivena metodom precesirajućega kristala na kojoj difrakcijski maksimumi odgovaraju čvorovima jedne od od mrežnih ravnina recipročne rešetke kristala okomite na precesijsku os kristala

fizika