struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

Bohrov magneton

magnetski moment strujne petlje koja nastaje kruženjem elektrona oko protona po najnižoj stazi vodikova atoma

fizika

Bohrov model vodikova atoma

model kojim je Niels Bohr s pomoću kvantnog uvjeta, na temelju rezultata Rutherfordova raspršenja, 1913. protumačio linijske spektre vodikova atoma

fizika

Bohrov polumjer

polumjer najniže staze elektrona u vodikovu atomu

fizika

Bohrovi postulati

postulati o nastanku atomskih spektara na kojima se temelje proračuni frekvencija atomskih zračenja

fizika

boja

osjetilna pojava koja proizlazi iz fiziološke sposobnost ljudskoga oka da razlikuje valne duljine vidljivoga dijela elektromagnetskoga spektra

fizika

boja tona

kakvoća glazbenoga tona koja je prouzročena viših harmonicima, ovisna je o vrsti glazbenoga instrumenta i o načinu proizvodnje zvuka

fizika

boje tankih listića

pojava interferencije koja se opaža kad snop svjetlosti padne na tanki sloj optičkoga sredstva pri čemu se dio svjetlosti reflektira na gornjoj plohi, a ostatak se svjetlosti reflektira na donjoj plohi te se određene frekvencije ponište, a druge pojačaju

fizika

bojomjer

uređaj kojim se mjeri udio pojedine prvotne boje po intenzitetu u određenoj boji

fizika

bolometar

iznimno osjetljiv termometar za mjerenje energije koja se prenosi elektromagnetskim zračenjem u infracrvenome i mikrovalnome dijelu spektra

fizika

Boltzmannova konstanta

temeljna konstanta koja povezuje prosječnu kinetičku energiju čestice u nekoj tvari s termodinamičkom temperaturom

fizika