struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja

davanje suglasnosti upravnoga i nadzornoga odbora na sastavljene godišnje financijske izvještaje

ekonomija

uvid

angažman s izražavanjem uvjerenja u vezi s povijesnim financijskim informacijama u okviru kojega se izražava ograničeno uvjerenje

ekonomija

uvid u financijske izvještaje

uvid u okviru kojega revizor daje zaključak o tomu je li na temelju provedenih postupaka uočio nešto zbog čega smatra da financijski izvještaji nisu pripremljeni u svim značajnijim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskoga izvještavanja

ekonomija

uvjetno povećanje temeljnoga kapitala

povećanje temeljnoga kapitala radi ostvarivanja prava na stjecanje dionica

ekonomija

uzajamni subjekt

subjekt koji izravno za svoje vlasnike, članove ili sudionike ostvaruje dividende, niže troškove ili druge ekonomske koristi

ekonomija

uzorak

podskup osnovnoga statističkog skupa izabran tako da se reprezentativnom metodom s pomoću njega mogu procijeniti svojstva svih elemenata osnovnoga skupa

ekonomija