struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

stečena primanja

primanja stečena u skladu s uvjetima mirovinskoga plana koja nisu uvjetovana daljnjim radom

ekonomija

stečenik

poslovanje ili poslovanja nad kojima stjecatelj stječe kontrolu u poslovnim spajanjima

ekonomija

stjecanje vlastitih dionica

smanjenje temeljnoga kapitala otkupom vlastitih dionica poduzeća

ekonomija

stjecatelj

poduzeće koje je steklo kontrolu nad stečenikom

ekonomija

stopa dodatka općih proizvodnih troškova

stopa s pomoću koje se opći troškovi proizvodnje s glavnih mjesta troškova raspoređuju na nositelje troškova radi utvrđivanja jediničnih troškova proizvoda ili proizvodnje

ekonomija

strana u zajedničkome poslu

subjekt koji sudjeluje u zajedničkome poslu, neovisno o tome ima li nad njim zajedničku kontrolu

ekonomija

strana valuta

valuta koja nije valuta primarnoga gospodarskog okruženja u kojemu subjekt posluje

ekonomija

strategija

određivanje osnovnih dugoročnih ciljeva poduzeća te usvajanje smjera akcije i alokacije resursa potrebnih za ostvarivanje tih ciljeva

ekonomija

strategija dokaznih postupaka

strategija revizije koja podrazumijeva obavljanje revizije neposrednim oblikovanjem i provođenjem odgovarajućih dokaznih postupaka umjesto oslanjanja na klijentov sustav internih kontrola

ekonomija

strategija interne revizije

strategija revizije kojom se utvrđuje djelokrug rada, revizijski resursi i metodologija rada odjela interne revizije

ekonomija