struna tražilica

image shadow

količinsko odstupanje

razlika između stvarnih utrošenih količina ulaznih podataka i postavljenih standardnih količina ulaznih podataka pomnožena sa standardnom cijenom po jedinici izlaznih podataka

ekonomija

količinsko odstupanje od standardnih troškova direktnoga materijala

količinsko odstupanje koje nastaje kao razlika između ukupnih utrošenih količina direktnoga materijala i standardnih količina direktnoga materijala pomnožena sa standardnom cijenom po jedinici direktnoga materijala

ekonomija

količinsko odstupanje od standardnih troškova direktnoga rada

količinsko odstupanje koje nastaje kao razlika između ukupnih izvršenih sati izravnoga rada i standardnih sati izravnoga rada pomnožena sa standardnom cijenom po jedinici izravnoga rada

ekonomija

kombinirana isprava

knjigovodstvena isprava koja sadržava nalog za izvršenje i potvrdu izvršenja kojega zadatka

ekonomija

kombinirani formalni okvir kontnoga plana

formalni okvir kontnoga plana prema kojemu se raščlanjivanje naziva i šifri konta provodi kombiniranjem dekadskoga brojevnog sustava i slova latiničnoga pisma

ekonomija

kombinirani materijalni sadržaj kontnoga plana

materijalni sadržaj kontnoga plana prema kojemu je redoslijed naziva i šifri konta u kontnome planu kombinacija redoslijeda pozicija u financijskim izvještajima i tijeka poslovanja poduzeća

ekonomija

kombinirani razmjer

financijski pokazatelj analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva kojim se ocjenjuje ukupan razmjer šteta i troškova

ekonomija

komercijalna aktiva

dio aktive banke koji obuhvaća kredite klijentima i drugim bankama te ulaganja u kratkoročne i dugoročne vrijednosne papire

ekonomija

komercijalna pasiva

dio pasive banke koji obuhvaća depozite po viđenju, oročene depozite, emitirane dužničke vrijednosne papire i primljene kredite

ekonomija

komercijalna revizija

revizija koja se obavlja na temelju ugovora između obveznika revizije i revizorskoga društva kojim se regulira naknada za obavljanje revizije

ekonomija