struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

investicijski centar odgovornosti

centar odgovornosti u kojemu je menadžer odgovoran za prihode i troškove te odluke o kapitalnim investicijama

ekonomija

investicijski subjekt

subjekt koji od jednoga ulagatelja ili od više njih pribavlja sredstva kako bi tomu ulagatelju ili ulagateljima pružao usluge upravljanja ulaganjima

ekonomija

irelevantni prihod

prihod koji ne ovisi o odlukama menadžmenta

ekonomija

irelevantni trošak

trošak koji ne ovisi o odlukama menadžmenta

ekonomija

iskustvena metoda

opća revizijska metoda koja se temelji na stečenome iskustvu s pomoću kojega revizor određuje pojave i područja kojima tijekom revizije treba posvetiti najviše pozornosti

ekonomija

ispitivanje

revizijski postupak koji uključuje upućivanje određenih pitanja pojedincima unutar revidiranoga područja ili trećim stranama te dobivanje njihovih usmenih ili pisanih odgovora i obrazloženja

ekonomija

ispravak knjigovodstvene pogreške

postupak ispravljanja nastale knjigovodstvene pogreške primjenom odgovarajuće metode ispravka

ekonomija

ispravci i reklasifikacije knjiženja

dio revizijske dokumentacije pohranjen u tekuće registre koji se odnosi na ispravljanje značajnih pogrešnih prikazivanja u financijskim izvještajima ili ponovnu klasifikaciju radi realnoga prezentiranja računovodstvenih informacija

ekonomija

istraživanje

originalno i planirano ispitivanje koje se poduzima radi stjecanja novih znanstvenih ili tehnoloških spoznaja i razumijevanja

ekonomija

istraživanje i procjena mineralnih resursa

potraga za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što poduzeće ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenoga područja te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa

ekonomija