struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

formiranje revizijske dokumentacije

faza revizije u kojoj revizor organizira i pohranjuje prikupljene revizijske dokaze u tekuće i stalne registre koji čine radnu dokumentaciju

ekonomija

franšiza

nematerijalna imovina poduzeća koja predstavlja pravo i obvezu proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga prema unaprijed utvrđenim pravilima uz upotrebu zaštitnoga znaka davatelja franšize

ekonomija

funkcija interne revizije

odjel, sektor, tim savjetnika ili drugih praktičara koji pružaju usluge izražavanja neovisna i objektivna uvjerenja te savjetodavne usluge namijenjene stvaranju dodane vrijednosti i unaprjeđenju poslovanja poduzeća

ekonomija

funkcionalna metoda obračuna amortizacije

metoda obračuna amortizacije prema kojoj se iznos troška amortizacije utvrđuje ovisno o stupnju iskorištenja imovine

ekonomija

funkcionalna odgovornost interne revizije

odgovornost funkcije interne revizije koja se postiže kad glavni revizor po funkciji odgovara odboru

ekonomija

funkcionalna valuta

valuta primarnoga gospodarskog okruženja u kojemu poduzeće posluje

ekonomija

funkcionalni materijalni sadržaj kontnoga plana

materijalni sadržaj kontnoga plana prema kojemu redoslijed naziva i šifri konta u kontnome planu prati poslovanje poduzeća

ekonomija

funkcionalni sustav obračuna amortizacije

sustav obračuna amortizacije koji se temelji na stvarnome iskorištenju dugotrajne imovine mjereno ili količinom proizvedenih proizvoda ili brojem utrošenih sati rada u proizvodnji proizvoda

ekonomija