struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

dodana vrijednost

pozitivna razlika između povećanja i smanjenja ekonomskih koristi

ekonomija

dodatna kalkulacija

kalkulacija koja se primjenjuje u proizvodnim poduzećima kada se u jednome proizvodnom pogonu proizvode dvije vrste različitih proizvoda ili više njih za čiju se proizvodnju upotrebljavaju različite sirovine i materijal

ekonomija

dodatna kamatna stopa zaduživanja najmoprimca

kamatna stopa koju bi najmoprimac morao platiti za sličan najam ili ako to nije moguće odrediti, stopa koju bi na početku najma snosio za posudbu sredstava nužnih za nabavu imovine u sličnome roku i na temelju sličnoga jamstva

ekonomija

dodatni trošak stjecanja ugovora

trošak koji snosi poduzeće pri stjecanju ugovora s kupcem, a koji ne bi snosilo da nije bilo stjecanja ugovora

ekonomija

događaji nakon datuma bilance

povoljni i nepovoljni događaji nastali između izvještajnoga razdoblja i datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja

ekonomija

događaji nakon datuma bilance koji nalažu usklađivanje

događaji koji su dokaz stanja zatečenoga na kraju izvještajnoga razdoblja, a koji se trebaju bilježiti u računovodstvenoj evidenciji

ekonomija

događaji nakon datuma bilance koji ne nalažu usklađivanje

događaji koji pokazuju stanje nastalo nakon izvještajnoga razdoblja, a ne zahtijevaju dodatna knjiženja

ekonomija

dogovaranje uvjeta revizijskoga angažmana

faza procesa revizije financijskih izvještaja u kojoj revizor upućuje klijentu pismo o revizijskome angažmanu kojim potvrđuje svoje imenovanje te ukazuje na cilj i djelokrug revizije

ekonomija

dokapitalizacija

povećanje temeljnoga kapitala poduzeća

ekonomija

dokazni analitički postupak

dokazni postupak koji se odnosi na primjenu analitičkoga postupka za pojedine pozicije financijskih izvještaja

ekonomija