struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

trajnost

svojstvo otpornosti materijala na kemijske promjene tijekom razdoblja koje traje najmanje nekoliko stotina godina bez zamjetnijega propadanja u uobičajenim uvjetima pohrane i uporabe

informacijske i komunikacijske znanosti

transformativna pogodba

novi model suradnje velikih nakladnika s nacionalnim knjižničnim konzorcijima i znanstvenim institutima tako da povezuju pretplatu na časopise s mogućnosti objave u otvorenom pristupu bez dodatne naplate

informacijske i komunikacijske znanosti

transkripcija

prijenos teksta iz jednoga pravopisa u drugi

informacijske i komunikacijske znanosti

transliteracija

zamjena znakova jednoga pismovnog sustava znakovima drugoga pismovnog sustava po načelu slovo za slovo ne vodeći računa o izgovoru

informacijske i komunikacijske znanosti

transmedij

prijenos dijelova iste sadržajne cjeline kroz različite medije koji može uključivati i interaktivne objekte, događaje i tehnologije

informacijske i komunikacijske znanosti

tražilica

programski i računalni sustav koji u dugotrajnome procesu unaprijed pretražuje golemo mnoštvo mrežnih stranica te ih indeksira, odnosno iz njih izdvaja ključne riječi u poseban popis

informacijske i komunikacijske znanosti

tražiti povrat knjige

zahtijevati od korisnika da vrati posuđenu knjigu ili drugu jedinicu knjižnične građe prije isteka roka posudbe

informacijske i komunikacijske znanosti

trezor

posebno osiguran prostor ili samo pretinac u knjižnici u kojemu se čuvaju posebno vrijedne jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti

trgovac knjigom na malo

trgovac koji prodaje jedan ili nekoliko primjeraka pojedinoga izdanja

informacijske i komunikacijske znanosti

tromjesečnik

periodična publikacija koja izlazi svaka tri mjeseca odnosno četiri puta godišnje

informacijske i komunikacijske znanosti