struna tražilica

image shadow

nitrocelulozni lak

lak koji sadržava celulozni nitrat kao karakteristično vezivo

drvna tehnologija

noćni ormarić

ormar manjih dimenzija smješten uz krevet

drvna tehnologija

nominalna gustoća drva

omjer mase apsolutno suhoga drva i volumena sirovoga drva

drvna tehnologija

normalna celuloza

celuloza koja sadržava od 3,3 do 4,4 % lignina

drvna tehnologija

normativna čvrstoća

način prikaza kvalitete lijepljenja koji se postiže dijeljenjem prosječne vrijednosti izmjerenih čvrstoća s dvostrukim iznosom srednjega odstupanja

drvna tehnologija

normiranje

definiranje, usmjeravanje i primjenjivanje norma

drvna tehnologija

nosač alata

naprava namijenjena za automatsko i/ili ručno postavljanje alata na vretena odnosno pogonske osovine strojeva za obradbu

drvna tehnologija

nož za krojenje furnira

stroj za dimenzioniranje furnira i izradbu sljubnice

drvna tehnologija

nožište

sklop koji se sastoji od najmanje dviju noga i poveznika noga

drvna tehnologija