struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

redni tip

klasa ekvivalencije dobro uređenih skupova prema kojoj dva skupa imaju iste redne tipove ako postoji uređena bijekcija među njima

matematika

refleksivna relacija

binarna relacija koja ima svojstvo refleksivnosti

matematika

refleksivnost

svojstvo koje binarna relacija poprima kada je svaki element u relaciji sa samim sobom

matematika

regresijska funkcija

funkcija definirana na slici komponente $X$ slučajnoga vektora $( X,Y )$ s vrijednostima u euklidskome prostoru dimenzije jednake dimenziji komponente $Y$, a koja svakoj vrijednosti $x$ za koju je vrijednost marginalne funkcije gustoće od $X$ pozitivna pridružuje uvjetno matematičko očekivanje od $Y$ uz dano $X = x$

matematika

regresijski pravac

pravac u ravnini koji je graf linearne regresijske funkcije

matematika

regularna matrica

kvadratna matrica koja ima inverznu matricu s obzirom na množenje matrica

matematika

regularna točka

točka algebarske višestrukosti koja nije singularna

matematika

rekurzivna relacija

jednakost oblika $a_n = f(a_{n-1},\ldots,a_{n-k})$ koja jednoznačno određuje niz kojemu je poznato prvih $k$ članova uvjetom prema kojemu je $n$-ti član niza $a_n$ poznata funkcija $f$ evaluirana na prethodnih $k$ članova niza $a_{n-1},\ldots,a_{n-k}$

matematika

relacija

podskup Kartezijeva umnoška

matematika

relacija ekvivalencije

binarna relacija koja je refleksivna, simetrična i tranzitivna

matematika