struna tražilica

image shadow

neurokranijalni kostur

lubanja bez kosti lica i čeljusti

etnologija i antropologija

neverbalna komunikacija

komunikacija ostvarena neverbalnim znakovima

etnologija i antropologija

nevidljivi nadzor

vizualnost u kojoj jedan subjekt vidi drugoga, a sam je nevidljiv

etnologija i antropologija

niskokontekstualna kultura

kultura u kojoj kontekst ne sadržava podatke bitne za razumijevanje značenja u govornoj komunikaciji

etnologija i antropologija

nomadsko stočarstvo

stočarstvo u kojemu se cijela društvena zajednica u potrazi za ispašom seli sa stokom

etnologija i antropologija

nomadstvo

način života ljudske skupine bez postojbine

etnologija i antropologija

norma

implicitno ili eksplicitno pravilo koje određuje društveno prihvatljivo ponašanje

etnologija i antropologija

noseća majka

žena u čijoj se maternici razvija fetus druge žene

etnologija i antropologija

nositelj

osoba zdravoga fenotipa s promijenjenom inačicom gena odgovornoga za pojavu određene bolesti ili poremećaja

biologija

nositelj kulture

osoba koja zastupa i prenosi određena kulturna obilježja

etnologija i antropologija