struna tražilica

image shadow

plovni objekt unutarnje plovidbe

plovni objekt s vlastitim porivnim strojnim uređajem ili bez njega koji svoju namjenu ostvaruje u unutarnjim plovnim putovima

brodogradnja

plovni put

morski pojas dovoljno dubok i širok za sigurnu plovidbu plovnoga objekta

pravo

plutajuće skladište

plutajući objekt namijenjen i opremljen za skladištenje tekućih, krutih ili rasutih tereta

brodogradnja

plutajući dimni signal

pirotehničko sredstvo kojim se izbacuje dim jarke boje za poziv upomoć i privlačenje pozornosti

tehnologija prometa i transport

plutajući dok

plutajući objekt izgrađen i opremljen za dizanje plovnih objekata iz mora i njihovo spuštanje u more

brodogradnja

plutajući hotel

specijalni brod usidren u luci i služi u ugostiteljske svrhe

brodogradnja

plutajući led

led koji pluta na vodi

geofizika

plutajući objekt

pomorski objekt stalno privezan ili usidren na moru koji nije namijenjen za plovidbu

brodogradnja

pljuskača

propusna pregrada s otvorima koja dijeli unutarnji prostor tanka

brodogradnja

po predaji

klauzula u ugovoru o prijevozu ili teretnici kojom se isplata vozarine ili drugih troškova uvjetuje predajom tereta

pravo