struna tražilica

image shadow

lučko područje

područje morske luke koje obuhvaća jedan ili više morskih i kopnenih prostora u kojima se obavljaju lučke djelatnosti i kojima upravlja lučka uprava

tehnologija prometa i transport

luka

morski i s morem neposredno povezan kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama, lukobranima, uređajima, strojevima i drugim objektima namijenjenima pristajanju, sidrenju i zaštiti plovnih objekata, ukrcavanju i iskrcavanju putnika i robe, uskladištavanju i drugomu rukovanju robom

tehnologija prometa i transport

luka nautičkoga turizma

turistički objekt za pružanje usluga nautičkoga turizma

tehnologija prometa i transport

luka otvorena za međunarodni promet

luka slobodna za pristup plovnih objekata svih zastava

pravo

luka pristajanja

luka u koju brod pristaje radi ukrcavanja, iskrcavanja, opskrbe ili popravka

pravo

luka upisa

luka na čijemu je području sjedište tijela koje vodi upisnik u koji je brod upisan

pravo

luka zakloništa

luka u koju je brod prisiljen nepredviđeno skrenuti zbog pretrpljene nezgode ili drugih izvanrednih okolnosti i radi zajedničkoga spašavanja

pravo

luka završetka zajedničkoga pothvata

luka u kojoj je iskrcan posljednji dio tereta koji se nalazio na brodu u trenutku zajedničke havarije

pravo

ljetno nadvođe

najmanje nadvođe za ljetno razdoblje

brodogradnja

ljetno nadvođe za slatku vodu

najmanje nadvođe u slatkoj vodi u ljetnome razdoblju

brodogradnja