struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

Europska obrambena agencija

agencija za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a čija je zadaća pomoći Vijeću i državama članicama unaprijediti obrambene sposobnosti EU-a na području upravljanja krizama i podržati postojeću zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i njezin budući razvoj

pravo

Europska policijska akademija

agencija EU-a za unapređenje suradnje na području unutarnjih poslova kroz organiziranje tečajeva, seminara i konferencija o temama ključnim za sve policije EU-a koji se odvijaju u nacionalnim policijskim akademijama država članica

pravo

europska politička suradnja

suradnja koju su države članice EZ-a inicirale 1970. godine radi harmonizacije gledišta, usklađivanja stajališta i koordinacije vanjske politike

pravo

Europska povelja o sigurnosti na cestama

participatorna platforma djelovanja koju sačinjavaju tvrtke, udruge, istraživačke ustanove i javna tijela s ciljem poduzimanja konkretnih akcija i razmjene pozitivnih iskustava radi rješavanja problema sigurnosti na cestama

pravo

Europska pravosudna mreža u kaznenim stvarima

mreža nacionalnih kontaktnih točaka koje omogućuju sudsku suradnju između država članica u kaznenim stvarima, osobito u borbi protiv organiziranoga kriminala, korupcije, trgovanja drogom i ljudima te terorizma

pravo

Europska pravosudna mreža za suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima

mreža informacija o pravu država članica, pravu Unije, europskome pravu, međunarodnome pravu i različitim aspektima građanskoga i trgovačkoga prava

pravo

Europska sigurnosna i obrambena politika

politika EU-a koja je pokrivala obrambene i vojne aspekte do stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona

pravo

Europska skupina za odštetno pravo

međunarodna skupina od dvadeset znanstvenika iz šesnaest država koja je izradila i objavila načela europskoga odštetnog prava

pravo

Europska služba za vanjsko djelovanje

služba koja pomaže Visokomu predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u obavljanju njegovih funkcija u suradnji s diplomatskim službama država članica i s odgovarajućim službama Glavnoga tajništva Vijeća i Europske komisije

pravo

Europska socijalna povelja

dokument Vijeća Europe potpisan 1961. i izmijenjen 1996. kojim se jamče socijalna i ekonomska ljudska prava kao što su promicanje zapošljavanja, poboljšanje životnih i radnih uvjeta te odgovarajuća socijalna zaštita

pravo