struna tražilica

image shadow

mastocit

stanica koja proizvodi histamin, heparin, leukotriene i otpušta ih tijekom alergijskih i upalnih procesa

temeljne medicinske znanosti

materijal za ulaganje

materijal koji se u stomatologiji upotrebljava za ulaganje ili za zatvaranje i oblaganje modela zubnoga nadomjestka radi lijevanja ili modeliranja i očuvanja odnosa metalnih dijelova tijekom lemljenja

dentalna medicina

matrica

pločica ili vrpca od čeličnoga lima koja se stezačem pripaja uz zub da bi se u preparirani kavitet bolje nanijela ili kondenzirala masa za ispun

dentalna medicina

maturacija zuba

razvojni stadij zuba u kojemu se povećavaju kristali cakline, a organski se matriks djelomice vraća u ameloblaste

temeljne medicinske znanosti

Meckelova hrskavica

hrskavica donjočeljusnoga nastavka prvoga ždrijelnog luka

temeljne medicinske znanosti

medicinska dokumentacija

skup standardiziranih dokumenata koji imaju sudsko-medicinsku važnost i sastavni su dio stručno-medicinskoga rada zdravstvenih djelatnika

medicinski naljepak

farmaceutski oblik kojemu je ljekovita tvar učvršćena na pamučni ili sintetički materijal koji omogućuje dobar i dugotrajan dodir s kožom radi zaštitnoga djelovanja

temeljne medicinske znanosti

medikamentozni stomatitis

reakcija preosjetljivosti usne sluznice na sustavnu primjenu lijekova

dentalna medicina

mediotruzijska interferencija

okluzijski dodir zuba gornje i donje čeljusti iste strane zubnih lukova, suprotno od smjera kretanja donje čeljusti pri bočnoj kretnji

dentalna medicina

međučlan

dio mosta koji nadoknađuje zube koji nedostaju, a nose ga izvankrunski nadomjesci trajno vezani na zubima nosačima

dentalna medicina