struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

cinkov oksid

bijela sol netopljiva u vodi i topljiva u kiselinama i lužinama

kemija

cinkov sulfid

cinkova sol koja se u prirodi nalazi kao mineral sfalerit

kemija

cirkonij

kemijski element atomskoga broja 40, 5. periode i 4. skupine, gustoće 6,52 g/cm3, Mohsove tvrdoće 5,0, tališta na 1855 °C i vrelišta na 4409 °C

kemija

cirkularni dikroizam

dikroizam koji se temelji na različitoj apsorpciji lijevo i desno kružno polariziranoga svjetla kao posljedice strukturne simetrije molekula

kemija

cis-izomer

kemijska vrsta koja ima cis-izomeriju

kemija

cis-izomerija

geometrijska izomerija kod koje su supstituenti na istoj strani referentne ravnine

kemija

cistein

uvjetno esencijalna, hidrofobna aminokiselina koja kao nukleofil sudjeluje u enzimskim reakcijama, podložna oksidaciji, pri čemu nastaju disulfidne veze

kemija

cistin

dimerna aminokiselina u kojoj su dva oksidacijom nastala cisteinska ostatka kovalentno povezana disulfidnom vezom

kemija

Clarkova elektroda

elektroda koja omogućuje ampermetrijsko mjerenje aktiviteta otopljenoga kisika

kemija

Cobbov test

test kojim se utvrđuje sposobnost upijanja vode prikazana kao upijena količina vode po jediničnoj površini u određenome vremenu

kemija