struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

upravljačka struktura

način organizacije odbora u poduzeću kao mehanizma korporativnoga upravljanja

ekonomija

upravljačko računovodstvo

računovodstvo usmjereno na aktivnosti planiranja i kontrole

ekonomija

upravljanje

proces svjesna usmjeravanja poslovanja poduzeća ciljevima koji su u funkciji rasta i razvoja poduzeća kao općega cilja s pomoću kojega se osigurava opstanak poduzeća u uvjetima tržišnoga okruženja

ekonomija

upravljanje rizikom

proces utvrđivanja i procjene mogućih događaja, upravljanja i nadzora nad njima kojim se daje razumno uvjerenje za postizanje ciljeva poduzeća

ekonomija

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja

instrument harmonizacije računovodstva prema kojemu sva kotirajuća poduzeća u Europskoj uniji koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje moraju primjenjivati Međunarodne standarde financijskoga izvještavanja

ekonomija

uredna transakcija

transakcija koja podrazumijeva izloženost tržištu određeno vrijeme prije datuma mjerenja radi poduzimanja marketinških aktivnosti koje su uobičajene za transakcije takvom imovinom ili obvezama

ekonomija

usmeno izvješće interne revizije

izvješće funkcije interne revizije u kojemu interni revizor usmeno priopćava rezultate revizijskoga ispitivanja i svoje mišljenje

ekonomija

uspješnost

učinkovito i optimalno djelotvorno poslovanje kojim se osigurava dugotrajan rast i razvoj poduzeća

ekonomija

usporedivost

kvalitativna karakteristika računovodstvene informacije koja korisnicima omogućuje razumijevanje sličnosti i razlika između pozicija financijskih izvještaja različitih poduzeća i različitih razdoblja

ekonomija

utrošak

rezultat količinske ili naturalne upotrebe imovine odnosno resursa

ekonomija