struna tražilica

image shadow

trošak nabave nekretnine, postrojenja i opreme

trošak po kojemu se imovina koja pripada skupini nekretnina, postrojenja i opreme prvi put priznaje u poslovnim knjigama poduzeća

ekonomija

trošak nabave trgovačke robe

trošak koji nastaje u procesu nabave trgovačke robe u visini kojega se iskazuju zalihe trgovačke robe u poslovnim knjigama

ekonomija

trošak održavanja

trošak nastao kao posljedica servisiranja imovine radi očuvanja njezine funkcionalnosti

ekonomija

trošak osoblja

troškovi koji proizlaze iz ugovora sa zaposlenicima

trošak poljoprivrednih proizvoda iz biološke imovine

trošak zaliha poljoprivrednih proizvoda koje je poduzeće ubralo kao plod svoje biološke imovine

ekonomija

trošak poslovanja

trošak poduzeća koji nastaje tijekom obračunskoga razdoblja

ekonomija

trošak prodane robe

rashod koji se priznaje u razdoblju u kojemu je roba zaista prodana

ekonomija

trošak proizvoda

svaki trošak koji se uključuje u vrijednost proizvodnje u toku i zaliha gotovih proizvoda, a koji postaje rashod u razdoblju u kojemu se proizvod proda

ekonomija

trošak zaliha

trošak koji se dobiva zbrojem troškova nabave, troškova konverzije i drugih troškova nastalih dovođenjem zaliha na postojeću lokaciju i u postojeće stanje

ekonomija

trošak zaliha usluga

trošak proizvodnje usluge koji se ponajprije sastoji od troškova rada osoblja izravno uključenoga u pružanje usluge

ekonomija