struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

standardna količina

pažljivo odabrana količina određenoga ulaznog podatka potrebnoga za ostvarenje jedinice izlaznoga podatka

ekonomija

standardni opći troškovi proizvodnje

opći troškovi proizvodnje koji predstavljaju očekivane opće troškove proizvodnje u budućem razdoblju ostvarene u normalnim operativnim uvjetima

ekonomija

standardni trošak

očekivani trošak proizvodnje određenoga učinka u normalnim operativnim uvjetima

ekonomija

standardni trošak direktnoga materijala

trošak direktnoga rada koji predstavlja očekivani trošak direktnoga rada u budućemu razdoblju ostvaren u normalnim operativnim uvjetima

ekonomija

standardni trošak direktnoga rada

trošak direktnoga rada koji predstavlja očekivani trošak direktnoga rada u budućemu razdoblju ostvaren pod normalnim operativnim uvjetima

ekonomija

standardno pozitivno revizorovo izvješće

revizorovo izvješće u kojemu je revizor izrazio pozitivno mišljenje o revidiranim financijskim izvještajima

ekonomija

statička zaduženost

zaduženost iskazana strukturom izvora financiranja resursa poduzeća

ekonomija

statistički revizijski uzorak

revizijski uzorak oblikovan slučajnim odabirom stavki uzorka i primjenom teorije vjerojatnosti u ocjeni rezultata i rizika uzorka

ekonomija

statutarne rezerve

rezerve iz dobiti koje se oblikuju u visini, za namjene i na način utvrđen statutom, društvenim ugovorom ili osnivačkim aktom

ekonomija

stečajna bilanca

bilanca koja prikazuje vrijednost imovine i izvora imovine u postupku stečaja

ekonomija