struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

nalog za isplatu

knjigovodstvena isprava kojom ovlaštena osoba daje nalog blagajniku da s računa u banci isplati određeni iznos novca

ekonomija

nalog za prijenos

knjigovodstvena isprava kojom ovlaštena osoba daje nalog banci da sredstva s jednoga računa u banci prenese na drugi račun u banci

ekonomija

nalog za uplatu

knjigovodstvena isprava kojom ovlaštena osoba daje nalog za uplatu novca na račun u banci

ekonomija

naredbodavna isprava

knjigovodstvena isprava kojom se daje nalog za izvršenje koje radnje

ekonomija

neakumulirajuća naknada

naknada za odsutnost s posla koja se ne prenosi u sljedeće razdoblje, nego propada ako se pravo tekućega razdoblja u cijelosti ne iskoristi te zaposlenici ne ostvaruju pravo na novčanu isplatu za neiskorištena prava pri napuštanju poduzeća

ekonomija

nedospjela naplata prihoda

aktivno vremensko razgraničenje koje uključuje prihode za koje su ispunjeni uvjeti priznavanja ekonomskih koristi, ali nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje imovine

ekonomija

nedospjeli trošak

trošak koji se uključuje u vrijednost imovine

ekonomija

nefinancijska analiza

analiza poslovanja poduzeća na temelju nefinancijskih podataka

ekonomija

nefinancijski pokazatelj

pokazatelj koji izražava broj ili omjer kvantitativnih nefinancijskih podataka

ekonomija

nefinancijsko izvješće

sastavni dio izvješća uprave koji sadržava informacije u mjeri nužnoj za razumijevanje razvoja, poslovnih rezultata i položaja poduzetnika te učinka njegovih aktivnosti koje se odnose najmanje na okolišna, socijalna i kadrovska pitanja, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i pitanja u vezi s podmićivanjem

ekonomija