struna tražilica

image shadow

metoda ukupnih troškova

metoda sastavljanja računa dobiti i gubitka u kojoj se rashodi prikazuju prema prirodnim vrstama troškova

ekonomija

metoda ukupnih troškova zaliha

mjerenje zaliha prema kojemu su svi direktni proizvodni troškovi i svi opći troškovi proizvodnje sadržani u zalihama proizvodnje i gotovih proizvoda

ekonomija

metoda varijabilnih troškova zaliha

metoda mjerenja zaliha prema kojoj su svi direktni proizvodni troškovi te samo varijabilni dio općih troškova proizvodnje sadržani u zalihama proizvodnje i gotovih proizvoda.

ekonomija

metode i tehnike interne revizije

metode prikupljanja podataka o postojećoj organizaciji i tehnike oblikovanja, predstavljanja i opisivanja organizacijskih rješenja koje interni revizori primjenjuju u prikupljanju, analiziranju, interpretiranju i dokumentiranju informacija

ekonomija

metode mjerenja troškova zaliha

metode koje se primjenjuju za utvrđivanje vrijednosti zaliha u poslovnim knjigama

ekonomija

mikro razina mišljenja interne revizije

mišljenje interne revizije koje se donosi na temelju rezultata do kojih je interni revizor došao u okviru pojedinačnoga revizijskog projekta ili angažmana

ekonomija

misija interne revizije

misija kojoj je cilj poboljšati i zaštititi vrijednost poduzeća pružanjem objektivnoga angažmana utemeljena na riziku, s izražavanjem uvjerenja, savjeta i uvida

ekonomija

mišljenje interne revizije

sastavni dio izvješća funkcije interne revizije kojim interni revizor priopćava rezultate obavljenoga revizijskog posla

ekonomija

mišljenje s rezervom

modificirano mišljenje koje je izrazio revizor kada je zaključio da su učinci stvarnih ili neotkrivenih pogrešnih prikaza na financijske izvještaje značajni, ali ne i prožimajući za financijske izvještaje

ekonomija

mjera performansi poduzeća

indikator temeljen na financijskim i nefinancijskim podatcima ili na jednome od njih kojim se ocjenjuje financijski, operativni ili strateški aspekt poslovanja poduzeća

ekonomija