struna tražilica

image shadow

koeficijent obrta potraživanja

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se mjeri djelotvornost naplate potraživanja poduzeća

ekonomija

koeficijent obrta ukupne imovine

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se mjeri djelotvornost upravljanja ukupnom imovinom poduzeća

ekonomija

koeficijent obrta zaliha

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se mjeri djelotvornost upotrebe zaliha poduzeća

ekonomija

koeficijent tekuće likvidnosti

financijski pokazatelj likvidnosti kojim se ocjenjuje sposobnost poduzeća da kratkoročne obveze pokrije ukupnom kratkotrajnom imovinom

ekonomija

koeficijent trenutne likvidnosti

financijski pokazatelj likvidnosti kojim se ocjenjuje sposobnost poduzeća da podmiri kratkoročne obveze raspoloživim novcem na dan izračuna pokazatelja

ekonomija

koeficijent ubrzane likvidnosti

financijski pokazatelj likvidnosti kojim se ocjenjuje koliko je kratkoročnih obveza poduzeće sposobno podmiriti brzo unovčivom imovinom

ekonomija

koeficijent ulaganja u dugotrajnu imovinu

financijski pokazatelj ulaganja u dugotrajnu imovinu kojim se mjeri odnos dugotrajne imovine i kapitala

ekonomija

koeficijent ulaganja u dugotrajnu imovinu i udjele

financijski pokazatelj ulaganja u dugotrajnu imovinu kojim se mjeri koliki dio kapitala čine dugotrajna imovina i udjeli u drugim poduzećima

ekonomija

koeficijent vlastitoga financiranja

financijski pokazatelj statičke zaduženosti kojim se ocjenjuje omjer vlastitih izvora u ukupnim izvorima financiranja poduzeća

ekonomija

koeficijent zaduženosti

financijski pokazatelj statičke zaduženosti kojim se ocjenjuje omjer tuđih izvora u ukupnim izvorima financiranja poduzeća

ekonomija