struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

inventura

popis imovine i obveza poduzeća koji se provodi radi usklađivanja knjigovodstvenoga stanja sa stvarnim stanjem

ekonomija

inventurna komisija

komisija sastavljena od triju ili više članova koji provode popis imovine i obveza

ekonomija

inventurna lista

lista popisa imovine i obveza koji su predmet inventure

ekonomija

inventurna razlika

razlika između stvarnoga i knjigovodstvenoga stanja imovine i obveza

ekonomija

inventurni manjak

inventurna razlika pri kojoj je stvarno stanje imovine manje od njezine knjigovodstvene vrijednosti ili su stvarne obveze veće od njihove knjigovodstvene vrijednosti

ekonomija

inventurni višak

inventurna razlika pri kojoj je stvarno stanje imovine veće od njezine knjigovodstvene vrijednosti ili su stvarne obveze manje od njihove knjigovodstvene vrijednosti

ekonomija

investicija

izdvajanje novčanih sredstava za nematerijalnu, materijalnu ili financijsku imovinu poduzeća

ekonomija

investicija u financijsku imovinu

investicija u obliku zajmova ili kupnje vrijednosnih papira drugih poduzeća radi ostvarivanja prinosa

ekonomija

investicija u nematerijalnu ili materijalnu imovinu

investicija u nematerijalnu ili materijalnu imovinu poduzeća radi ostvarivanja budućih ekonomskih koristi

ekonomija

investicijska aktivnost

aktivnost stjecanja i otuđivanja dugotrajne imovine i drugih ulaganja koja nisu uključena u novčane ekvivalente

ekonomija