struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

financijsko računovodstvo

dio računovodstva čiji su glavni proizvod temeljni financijski izvještaji i koji je ponajprije namijenjen osiguranju informacijskih potreba vanjskih korisnika

ekonomija

financiranje

svi oblici internoga i eksternoga pribavljanja novca ili kapitala uključujući i efekte oslobađanja kapitala

ekonomija

fizička kontrola

kontrola koja neovlaštenim osobama onemogućuje pristup imovini, evidencijama i ispravama

ekonomija

fleksibilni plan

plan koji se priprema za različite razine aktivnosti poduzeća

ekonomija

forenzična revizija

revizija koja se provodi radi otkrivanja prijevare i korupcije u poduzeću

ekonomija

formalna kontrola

kontrola kojoj je cilj provjeriti ima li knjigovodstvena isprava sve potrebne elemente

ekonomija

formalna metoda

revizijska metoda intenziteta ispitivanja kojom se ispituje suglasnost poslovanja poduzeća i njegovih financijskih izvještaja sa zakonskim propisima, načelima dobroga poslovanja i urednoga knjigovodstva te računska suglasnost

ekonomija

formalna pogreška

knjigovodstvena pogreška koja nastaje povredom načela dvojnoga knjigovodstva

ekonomija

formalni oblik kontnoga plana

oblik kontnoga plana kojim su određeni kriteriji sistematizacije i raščlanjivanja naziva i šifri konta

ekonomija

formiranje mišljenja o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja i sastavljanje revizorova izvješća

faza procesa revizije financijskih izvještaja u kojoj revizor izražava revizorovo mišljenje kao jedan od najvažnijih dijelova revizorova izvješća koje se upućuje vlasnicima klijenta

ekonomija