struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

dobit ili gubitak povezan s neprekinutim poslovanjem

dobit ili gubitak od ponovnoga mjerenja dugotrajne imovine ili skupine za otuđenje razvrstane u imovinu namijenjenu prodaji koji ne odgovara definiciji prestanka poslovanja

ekonomija

dobit nakon oporezivanja

dobit utvrđena kao razlika dobiti prije oporezivanja i poreza na dobit

ekonomija

dobit po dionici

financijski pokazatelj ulaganja kojim se mjeri ostvarena dobit poduzeća po jednoj dionici

ekonomija

dobit po dionici banke

financijski pokazatelj ulaganja banke kojim se mjeri ostvarena dobit banke po jednoj dionici

ekonomija

dobit prije kamata i poreza

dobit koja uključuje zbroj dobiti ili gubitka tekuće godine, poreza na dobit i rashoda od kamata

ekonomija

dobit prije kamata, poreza i amortizacije

dobit poduzeća kao rezultat obavljanja osnovne djelatnosti, uključujući dobit ili gubitak tekuće godine, porez na dobit, rashod od kamata i troškove amortizacije

ekonomija

dobit prije oporezivanja

dobit prije obračuna poreza na dobit

ekonomija

dobitak od naknadnoga vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

dobitak koji nastaje zbog povećanja vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju

ekonomija

dobitak od učinkovite zaštite novčanih tokova

dobitak od instrumenta zaštite od rizika koji je određen kao učinkovita zaštita koja se priznaje u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti ili kao neučinkoviti dio dobiti od instrumenta zaštite od rizika

ekonomija

dobitni pristup

tehnika vrednovanja kojom se budući iznosi diskontiranjem svode na tekuće iznose

ekonomija