struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

recipročna vrijednost

inverzni element s obzirom na operaciju množenja

matematika

recipročni razlomak

razlomak dobiven zamjenom brojnika i nazivnika zadanoga razlomka

matematika

red

zbroj članova niza

matematika

red brojeva

red čiji je svaki član broj

matematika

red diferencijalne jednadžbe

red najviše derivacije koja se pojavljuje u diferencijalnoj jednadžbi

matematika

red elementa grupe

red podgrupe koju dani element izvodi

matematika

red grupe

broj elemenata u grupi

matematika

red potencija

red čiji je $n$-ti član oblika $a_n x^n$, pri čemu je $a_n$ konstanta, a $x^n$ je $n$-ta potencija varijable $x$ koja je ista za sve članove reda

matematika

redni broj

prirodni broj u funkciji brojčanoga položaja čega

matematika

redni broj skupa

redni tip dobro uređenoga skupa

matematika