struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

neomeđena funkcija

funkcija kojoj je skup vrijednosti neomeđeni skup

matematika

neomeđeni niz

niz čiji članovi čine neomeđeni skup

matematika

neomeđeni skup

skup koji nije omeđen

matematika

neovisne slučajne varijable

slučajne varijable definirane na istome vjerojatnosnom prostoru za koje vrijedi da su za svaku njihovu konačnu kombinaciju i svaki izbor Borelovih skupova praslike tih skupova po slučajnim varijablama iz te kombinacije neovisni događaji

matematika

neovisni događaji

događaji za čiju svaku konačnu kombinaciju vrijedi da je vjerojatnost presjeka te kombinacije događaja jednaka umnošku vjerojatnosti događaja iz te kombinacije

matematika

neparna funkcija

funkcija $f$ jedne realne ili kompleksne varijable koja ima svojstvo $f(-x)=-f(x)$ za sve $x$

matematika

neparna permutacija

permutacija konačnoga skupa s neparnim brojem inverzija

matematika

neparni broj

cijeli broj koji nije djeljiv s dva

matematika

nepozitivni realni broj

realni broj koji je negativan ili jednak nuli

matematika

nepoznanica

varijabla u zapisu jednadžbe ili nejednadžbe

matematika