struna tražilica

image shadow

diacilglicerol

lipid koji nastaje katalizom membranskih fosfolipida aktivacijom fosfolipaze C te ima ulogu drugoga glasnika u unutarstaničnoj hormonskoj signalizaciji

temeljne medicinske znanosti

difuzijski koeficijent

mjera veličine prijenosa određenoga plina kroz respiracijsku membranu koja ovisi o topivosti i molekulnoj masi toga plina

temeljne medicinske znanosti

digitalis

kardiotonični glikozid koji jača snagu srčane kontrakcije tako što kočenjem Na+/K+ crpke povećava koncentraciju kalcijevih iona u srčanim mišićnim vlaknima

kliničke medicinske znanosti

dihidrotestosteron

steroidni androgeni hormon koji nastaje iz testosterona u stanicama djelovanjem enzima 5-alfa-reduktaze posebice u tkivu predstojne žlijezde u odrasla muškarca i vanjskome spolovilu u muškoga fetusa

temeljne medicinske znanosti

dijagnostički

koji se odnosi na određivanje bolesti

temeljne medicinske znanosti

dijaliza

odstranjivanje štetnih i suvišnih tvari iz krvi temeljeno na difuziji kroz polupropusnu membranu

temeljne medicinske znanosti

dijapedeza

prolaženje stanica kroz pore neoštećene kapilarne membrane čime one napuštaju krvotok ili u nj ulaze

temeljne medicinske znanosti

dijastola

dio srčanoga ciklusa tijekom kojega se miokard opušta, a srce se puni krvlju

temeljne medicinske znanosti

diobeno vreteno

tvorevina stanice građena od mikrotubula koji se prihvaćaju za centromere kromosoma tijekom diobe stanice i tako omogućuje odvajanje kromosoma između dviju stanica kćeri

temeljne medicinske znanosti

dipalmitoil-fosfatidilkolin

fosfolipid u sastavu površinski aktivne tvari odgovoran za smanjenje površinske napetosti tekućine koja oblaže plućne alveole

kliničke medicinske znanosti