struna tražilica

image shadow

neolitik

arheološko razdoblje obilježeno prelaskom na zemljoradnju

etnologija i antropologija

neolokalnost

naseljavanje bračnoga para na mjestu odvojenome od rodbine

etnologija i antropologija

neotenija

mladenačka obilježja u odraslih jedinka

interdisciplinarne prirodne znanosti

nepoznata karika

neutvrđen prijelazni evolucijski oblik između majmuna i čovjeka

etnologija i antropologija

neravnoteža vezanosti gena

povezanost alela dvaju ili više lokusa koja nije slučajna i koja se pojavljuje u postotku različitome od očekivanoga

biologija

nerazvijenost

vrlo nizak stupanj ekonomskoga, političkoga i društvenoga razvoja određenih zemalja

etnologija i antropologija

neslučajni odabir

odabir reproduktivnoga partnera na temelju fenotipskih značajka

biologija

nesrodnička reprodukcija

reprodukcija među partnerima koji nisu u srodstvu

etnologija i antropologija

netolerancija na hranu

odgovor probavnoga sustava na nemogućnost probave pojedinih sastojaka iz hrane koji nije alergijska reakcija

etnologija i antropologija

neuklopljena ekonomija

ekonomija koja nije podređena društvenomu i kulturnomu kontekstu

etnologija i antropologija