struna tražilica

image shadow

lučke djelatnosti

djelatnosti koje obuhvaćaju privez i odvez brodova, jahta, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala, prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina, ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme te ostale gospodarske djelatnosti koje služe razvoju pomorskoga prometa

tehnologija prometa i transport

lučke naknade

lučke tarife za usluge ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja tereta te skladištenja tereta u luci

tehnologija prometa i transport

lučke pristojbe

lučke tarife za brodsku ležarinu te uporabu obale i veza u luci

tehnologija prometa i transport

lučke tarife

naknade koje se plaćaju za usluge brodu i teretu u luci

tehnologija prometa i transport

lučke uzance

propisi kojima se reguliraju odnosi kao što su radno vrijeme, prekrcajne norme, uvjeti dolaska broda u luku, radno vrijeme luke te radnopravna pitanja u luci

pravo

lučki agent

agent koji zastupa brodara i obavlja sve potrebne formalnosti povezane s boravkom broda u luci i ispunjenjem ugovora o prijevozu

pravo

lučki meteorolog

službena osoba koja u luci provjerava meteorološke instrumente na brodovima i daje upute povezane s obavljanjem brodske meteorološke službe

geofizika

lučki slagač

osoba ili organizacija koja se bavi ukrcajem i iskrcajem tereta iz broda, slaganjem tereta na brod i prekrcajem tereta s jednoga prijevoznog sredstva na drugo

pravo

lučki tanker

tanker za opskrbu gorivom i mazivim uljem brodova na sidrištu ili na vezu

brodogradnja

lučki tegljač

tegljač za tegljenje različitih objekata u području luke

brodogradnja