struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

Socijalna agenda

program koji osigurava da politička stajališta Europske unije odgovaraju gospodarskim i socijalnim izazovima

pravo

socijalna isključenost

nesudjelovanje u društvu tako što su osobe isključene iz tržišta rada, prometa dobara i usluga ili lišene ljudskih prava

pravo

socijalna politika

politika koju provode Unija i države članice radi promicanja zapošljavanja, poboljšanja životnih i radnih uvjeta, omogućivanja odgovarajuće socijalne zaštite, socijalnoga dijaloga, razvoja ljudskih potencijala u smislu trajne visoke stope zaposlenosti i borbe protiv isključenosti

pravo

socijalna uključenost

proces uključivanja marginalnih skupina u glavne tokove društvenoga života, njihovo osnaživanje i pružanje mogućnosti da sudjeluju u donošenju odluka koje se tiču poboljšanja njihova životnoga standarda i ukupnoga blagostanja

pravo

socijalna zaštita

zaštita na razini Unije koja se provodi u obliku mjera za smanjivanje socijalnih rizika, borbe protiv siromaštva i za unapređenje socijalne kohezije

pravo

socijalni kapital

kapital koji obuhvaća institucije, odnose i norme koje određuju količinu i kakvoću socijalnoga međudjelovanja u društvu i utječu na proizvodnost i blagostanje Unije

pravo

spajanje

poslovna aktivnost kojom jedno društvo ili više njih prestaje postojati bez postupka likvidacije i prenosi cjelokupnu imovinu i obveze u drugo postojeće društvo u zamjenu za doznačivanje vrijednosnih papira njihovim članovima u odgovarajućemu iznosu kapitala drugoga društva

pravo

spajanje obitelji

ulazak i boravak u državi članici članova obitelji primarnoga korisnika koji zakonito boravi u toj državi članici da bi se očuvala obiteljska zajednica bez obzira na to je li nastala prije ili nakon ulaska primarnoga korisnika

pravo

specijalizirani sud

sud koji u okviru Suda Europske unije mogu uspostaviti Europski parlament i Vijeće postupajući u redovnome zakonodavnom postupku pridružujući ga Općemu sudu da bi u prvome stupnju odlučivao u određenim vrstama predmeta ili postupaka pokrenutim u posebnim područjima

pravo

Sporazum iz Cotonoua

sporazum potpisan 2000. godine koji čini opći okvir za odnose između Unije i sedamdeset devet AKP država

pravo