struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

ponovni prihvat

postupak kojim zamoljena država ponovno prihvaća vlastitoga državljana, državljanina treće zemlje ili osobu bez državljanstva koja je nezakonito zatečena prilikom ulaska, tranzita ili boravka u državi tražiteljici

pravo

porez na dobit EU-a

fakultativni model oporezivanja dobiti društava koji se temelji na usklađenosti porezne osnovice i porezne stope

pravo

porez na financijske transakcije

porez na transakcije dionicama i obveznicama te na ugovore o derivatima kojim se uvodi jedinstvena stopa u svim državama članicama, a koji je predložen kao novi izvor vlastitih sredstava Unije počevši od 2014.

pravo

porezno usklađivanje

mjere za koordiniranje poreznih režima u EU-u uvedene da bi se izbjegle promjene nacionalnih poreznih politika koje bi negativno djelovale na unutarnje tržište

pravo

Posebna pretpristupna pomoć za poljoprivredu i ruralni razvoj

instrument financijske pomoći za strukturne promjene u poljoprivredi i ruralnome razvoju kako bi se omogućilo državi kandidatkinji da se pripremi za korištenje sredstava iz fondova zajedničke poljoprivredne politike nakon ulaska u punopravno članstvo Europske unije

pravo

posebni zakonodavni postupak

zakonodavni postupak kojim, u posebnim slučajevima predviđenim Ugovorima, Europski parlament uz sudjelovanje Vijeća ili Vijeće uz sudjelovanje Europskoga parlamenta usvaja uredbu, direktivu ili odluku

pravo

posebno znanje i iskustvo

znanje koja fizička ili pravna osoba ima o nekome proizvodu ili postupku proizvodnje

pravo

poslovna praksa trgovca prema potrošaču

svaka radnja, propuštanje, način ponašanja ili predstavljanja, poslovna komunikacija, uključujući oglašavanje i stavljanje proizvoda na tržište, koju je poduzeo trgovac, a izravno je povezana s promidžbom, prodajom ili isporukom proizvoda potrošaču

pravo

posrednik

trgovac koji zaključuje ugovor u ime ili za račun potrošača

pravo

postojeća državna potpora

potpora koja je dodijeljena prije utemeljenja EU-a 1958. ili prije pristupanja neke države Uniji, a koja se smatra dopuštenom osim ako nije spojiva s unutarnjim tržištem

pravo