struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

stezanje kalupljevine

promjena izmjere obujma koja se vidi kao razlika obujma kalupljevine i kalupne šupljine

strojarstvo

stiren/α-metilstirenska plastika

plastika na osnovi kopolimera stirena i α-metilstirena

kemija

stupanj polimerizacije polimera

prosječni broj monomernih jedinica u makromolekuli

kemija

stupanj umreženja

stanje tvari tijekom umreživanja s obzirom na njezinu strukturu i svojstva

kemija

suha mješavina

mješavina koja može slobodno teći bez dodavanja kapljevina ili otapala

kemija

suspenzijska polimerizacija

polimerizacija u kojoj su monomeri dispergirani kao fine kapljice u inertnoj otopini

kemija

sustav za umreživanje

sustav dodataka koji se dodaju osnovnoj tvari da bi se postigla željena svojstva

kemija

svitak

materijal u obliku jedinice podobne za odmatanje i rukovanje, skladištenje, otpremu i uporabu

kemijsko inženjerstvo

svjetlosno stvaranje mikronapuklina

stvaranje napuklina na površini gumenoga tijela prouzročeno svjetlosnom degradacijom

interdisciplinarne tehničke znanosti