struna tražilica

image shadow

kristalasti polimer

polimer čija se struktura sastoji od kristalne i amorfne faze

kemijsko inženjerstvo

kristalnost

prisutnost trodimenzijskoga reda na molekulnoj razini

kemijsko inženjerstvo

krivulja naprezanje-deformacija

krivulja kojom su prikazane odgovarajuće vrijednosti naprezanja pri određenoj deformaciji

kemijsko inženjerstvo

kromatografija isključivanja po veličini

odjeljivanje kojim se izdvajanje provodi prema hidrodinamičkome obujmu molekula ili čestica u neadsorbirajućoj poroznoj tvari

kemijsko inženjerstvo

kruta plastika

plastika koja pri određenim uvjetima ima modul savojnosti viši od 700 MPa

kemijsko inženjerstvo

kruti poli(vinil-klorid)

poli(vinil-klorid) bez omekšivala

kemijsko inženjerstvo

krutost

otpornost na izvijanje

kemijsko inženjerstvo

ksilenolna smola

smola fenolnoga tipa načinjena kondenzacijskom polimerizacijom ksilenola s aldehidima ili ketonima

kemija

kumaronska smola

smola dobivena polimerizacijom jednoga policikličkoga spoja ili više njih

kemijsko inženjerstvo

kvantitativna diferencijalna toplinska analiza

toplinska analiza kojom se određuju samo kvantitativni rezultati fizičkih parametara

kemijsko inženjerstvo