struna tražilica

image shadow

uzvojni voj

voj limova opločenja od ravnoga dna do linije ravnoga boka

brodogradnja