struna tražilica

image shadow

parodontna pukotina

prostor između zubnoga korijena i alveolne kosti u kojemu se nalazi parodontna sveza

dentalna medicina

parodontna rekonstrukcija

proces obnavljanja stanica i vlakana te preoblikovanja izgubljenih parodontnih struktura

dentalna medicina

parodontna sonda

graduirana i tupa sonda za pretraživanje i određivanje dubine parodontnih džepova

dentalna medicina

parodontna sveza

tkivo koje okružuje zubni korijen i povezuje ga s unutarnjom stijenkom alveolne kosti

dentalna medicina

parodontne bolesti

patološki procesi koji zahvaćaju parodont te uključuju skupine gingivitisa i parodontitisa

dentalna medicina

parodontni

koji se odnosi na parodont

dentalna medicina

parodontni apsces

lokalizirana akutna gnojna upala koja nastaje iz biofilma koji se nalazi u parodontnome džepu

dentalna medicina

parodontni džep

patološki produbljen gingivni žlijeb kojemu je uništeno potporno parodontno tkivo

dentalna medicina

parodontni koštani defekt

promjene u morfološkim osobitostima alveolne kosti

dentalna medicina

parodontni režanj

dio gingive i/ili sluznice kirurški odvojen od donjih tkiva radi postizanja vidljivosti te pristupa kosti i površini korijena

dentalna medicina