struna tražilica

image shadow

maltoza

disaharid građen od dviju molekula glukoze koji nastaje enzimskim cijepanjem škroba

temeljne medicinske znanosti

mamelon

jedna od triju kvržica koje se katkad nalaze na incizalnome bridu sjekutića

dentalna medicina

mandibulofacijalna disostoza

stanje koje nastaje kao pogreška u embrijskome razvoju škržnih lukova i nasljeđuje se autosomno dominantno

dentalna medicina

mandrel

posebno oblikovan držač pojedinih rotirajućih stomatoloških instrumenata koji se postavlja na stomatološku vrtaljku

dentalna medicina

manja anomalija

morfološki defekt i nepovratna posljedica poremećaja morfogeneze

temeljne medicinske znanosti

Marfanov sindrom

sustavni poremećaj u strukturi vezivnoga tkiva

temeljne medicinske znanosti

marsupijalizacija

kirurški postupak otvaranja cista kojim se uspostavlja komunikacija s vanjskom sredinom

dentalna medicina

maseterični mišić

žvačni mišić koji obostranom kontrakcijom podiže donju čeljust i zatvara zube tijekom žvakanja

temeljne medicinske znanosti

maseterični živac

ogranak donjočeljusnoga živca koji prolazi donjočeljusnim urezom i inervira maseterični mišić

temeljne medicinske znanosti

masno obrazno tkivo

obrazno tkivo građeno od masnih stanica, smješteno između maseteričnoga i obraznoga mišića te između obraznoga mišića i kože

temeljne medicinske znanosti