struna tražilica

image shadow

detektor ultraljubičastoga zračenja

detektor elektromagnetskoga zračenja u ultraljubičastome području spektra

fizika

detektor zračenja

uređaj kojim se opaža postojanje zračenja

interdisciplinarne prirodne znanosti

deterministički kaos

nepredvidljivost ponašanja dinamičkoga sustava koja nastupa stoga što male razlike u početnim uvjetima mogu proizvesti goleme posljedice

fizika

deuterij

stabilni izotop vodika čija je atomska jezgra deuteron

fizika

deuterijeva žarulja

žarulja na izboj u kojoj se nalazi deuterij pri niskom tlaku

fizika

deuteron

jezgra koja je sastavljena je od jednoga protona i jednoga neutrona

fizika

devijacija prizme

kut koji zatvaraju upadna zraka i zraka koja je otklonjena nakon prolaza kroz optičku prizmu

fizika

Dewarova posuda

izolacijska posuda napravljena od dviju staklenih stijenka između kojih je vakuum

fizika

dielektrična čvrstoća

omjer najvećega električnog napona koji može izdržati dielektrik prije nego što nastupi proboj i debljine toga dielektrika

fizika

dielektrična funkcija

veličina koja opisuje odgovor dielektrika na vanjsko frekventno električno polje

fizika