struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

bimetalna vrpca

vrpca koja se sastoji od dviju po duljini spojenih metalnih vrpca s različitim linijskim koeficijentima toplinskoga rastezanja

fizika

binarni sustav

sustav bilježenja brojeva na temelju baze 2

matematika

Binghmanova plastična tekućina

model nenjutnovske tekućine kod kojega je potrebno početno naprezanje za pokretanje toka, a daljnji je tok njutnovski

fizika

binomni koeficijent

koeficijent ovisan o dvama brojevima u binomnome razvoju, pri čemu je n prirodni broj, a k je prirodni broj koji je jednak ili manji od n

matematika

bioelektričnost

električnost u biološkim sustavima

fizika

bioenergetika

grana biokemije koja proučava proizvodnju te mogućnosti iskoristivosti i primjene energije u biološkim sustavima

fizika

biofizika

interdisciplinska grana fizike i biologije koja proučava fizička svojstva bioloških sustava i fizičkim zakonima objašnjava pojave u njima

fizika

biokristalizacija

složeni postupak kristalizacije i priprave jediničnih kristala bioloških makromolekula iz prezasićenih otopina makromolekula

fizika

biokristalografija

kristalografija orijentirana na pripravu kristala makromolekula i određivanje njihove molekulske i kristalne strukture s razlučivanjem do razine atoma radi razumijevanja mehanizma bioloških procesa i terapeutskoga djelovanja novih farmaceutika

fizika

bioluminiscencija

luminiscencija u biološkim sustavima

fizika