struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/en/browse.php on line 163

dielektrična toplinska analiza

tehnika s pomoću koje se mjeri dielektričnost materijala

temeljne tehničke znanosti

dieni

spojevi s dvjema dvostrukim vezama između ugljikovih atoma

kemija

diferencijalna pulsna voltampermetrija

voltampermetrijska metoda kod koje se na linearno rastući potencijal susljedno nadograđuju kvadratni impulsi potencijala s odabranom amplitudom

kemija

difosforna kiselina

oksokiselina koja nastaje kondenzacijom dviju molekula fosforne kiseline uz izdvajanje jedne molekule vode

kemija

difuzijska struja

granična struja pri kojoj je difuzija dominantan način kretanja elektroaktivne vrste prema površini radne elektrode

kemija

difuzijski potencijal

razlika električnih potencijala koja nastaje zbog različite pokretljivosti iona pri ustaljenome stanju difuzije

kemija

difuzijski sloj

sloj otopine uz površinu elektrode u kojemu se zbiva difuzija elektroaktivnih čestica

kemija

difuznost

veličina kojom se iskazuje pokretljivost čestica određene molekulske vrste u plinovitome, tekućemu ili čvrstome mediju

kemija

digestor

standardna oprema kemijskoga laboratorija koja nalikuje na ostakljeni, zatvoreni i ventilirani ormar s pomičnim prednjim ostakljenim vratima u kojemu se provode kemijske reakcije

kemija

digitalno-analogni pretvornik

električni sklop za pretvorbu ulazne veličine u analogni ekvivalent kao električni napon

elektrotehnika